Festivals and Holidays

August 2018

Aug. 1 - Lughnasadh
Aug. 8 - Kamika Ekadashi
Aug. 11 - Hariali Amas / Divaso (No Moon)
Aug. 14 - Independence Day (Pakistan)
Aug. 15 - Independence Day (India)
Aug. 19 - Hajj begins
Aug. 21 - Pavitra Ekadashi
Aug. 21 - Senior Citizens Day
Aug. 22 - Eid al-Adha / Bakri Eid
Aug. 24 - Onam
Aug. 26 - Raksha Bandhan / Balev (Full Moon)
Aug. 26 - Women's Equality Day
Aug. 29 - Hindola ends
Aug. 30 - Bol Choth
Aug. 31 - Nag Panchami

September 2018

Sep. 1 - Randhan Chhatha
Sep. 2 - Shitala Saptami
Sep. 3 - Janmastami (Krishna's Birthday)
Sep. 3 - Labor Day
Sep. 6 - Aja Ekadashi
Sep. 9 - Pithori Amas (No Moon)
Sep. 9 - Grandparents Day
Sep. 9 to 11 - Rosh Hashanah
Sep. 11 - Patriot Day
Sep. 11 - Al-Hizra / Muharram (Islamic New Year - 1440)
Sep. 12 - Kevda Trij
Sep. 13 - Ganesh Chaturthi
Sep. 14 - Rishi Panchami
Sep. 17 - Dharo Atham
Sep. 19 - Yom Kippur (Judaism)
Sep. 20 - Jaljhilani Ekadashi
Sep. 20 - Ashura
Sep. 21 - Vaman Jayanti
Sep. 22 - Autumn Equinox / Mabon
Sep. 23 - Anant Chaturdasi
Sep. 24 - Akshar/ Prausthapadi Purnima (Full Moon)
Sep. 25 - Shraddha Paksha Starts