Festivals and Holidays

August 2019

Aug. 1 - Lughnassad
Aug. 1 - Hariyali Amas (No Moon)
Aug. 3 - Hajj Begins
Aug. 3 - Hariyali Trij / Haratalika Vrat
Aug. 7 - Tulsidas Jayanti
Aug. 11 - Pavitra Ekadashi
Aug. 11 - Day of Arafah
Aug. 11 - Tisha B'av
Aug. 12 - Eid-al-adha / Bakri Eid
Aug. 14 - Independence Day (Pakistan)
Aug. 15 - Independence Day (India)
Aug. 15 - Raksha Bandhan/Nariyeli Poonam (Full Moon)
Aug. 17 - Pateti / Parsi New Year
Aug. 20 - Nag Panchami
Aug. 21 - Randhan Chhath
Aug. 21 - Senior Citizens Day
Aug. 24 - Krishna Janmashtami
Aug. 26 - Women's Equality Day
Aug. 28 - Kamika Ekadashi
Aug. 30 - Pithori Amas (No Moon)
Aug. 31 - Muharram Begins

September 2019

Sep. 1 - Al-Hijra, Islamic New Year (1441)
Sep. 1 - Varah Jayanti
Sep. 2 - Labor Day
Sep. 2 - Ganesh / Vinayak Chaturthi
Sep. 3 - Rishi Panchami
Sep. 3 - Paryushana Parva
Sep. 8 - Grandparents Day
Sep. 10 - Ashura
Sep. 10 - Vaman Jayanti
Sep. 11 - Patriot Day / Onam
Sep. 12 - Anant Chaturdashi / Ganesh Visarjan
Sep. 13 - Bhadrapada Vrat Purnima (Full Moon)
Sep. 14 thru 28 - Shraddha Paksha
Sep. 15 - Wife Appreciation Day
Sep. 20 - POW / MIA Recognition Day
Sep. 21 - National Cleanup Day
Sep. 23 - Autumn Equinox / Mabon
Sep. 25 - Indira Ekadashi
Sep. 28 - Darsh/ Sarvapitri Amas (No Moon)
Sep. 29 - Navaratri begins
Sep. 30 - Rosh Hashanah