Festivals and Holidays

August 2017

Aug. 1 - Tisha B'av / Lughnasadh
Aug. 3 - Putrada / Pavitra Ekadashi
Aug. 7 - Narieli Purnima (Full Moon) (Moon Eclipse)
Aug. 7 - Raksha Bandhan / Gayatri Jayanti
Aug. 10 - Bol Choth
Aug. 12 - Nag Panchami
Aug. 13 - Randhan Chhatha
Aug. 14 - Shitala Sapyami
Aug. 14 - Independence Day (Pakistan)
Aug. 15 - Independence Day (India)
Aug. 15 - Shri Krishna Janmashtami
Aug. 17 - Pateti (Parsi New Year 1387)
Aug. 18 - Aja Ekadashi / Paryushan starts
Aug. 19 - Paryushana Parvarambha
Aug. 21 - Pithori Amas (No Moon) (Sun Eclipse)
Aug. 21 - Senior Citizens Day
Aug. 24 - Haritalika Teej / Varah Jayanti
Aug. 25 - Ganesh Chaturthi
Aug. 26 - Rishi Panchami
Aug. 26 - Women's Equality Day

September 2017

Sep. 2 - Parivartini Ekadashi
Sep. 2 - Vaman Jayanti / Eid al-Adha
Sep. 4 - Labor Day
Sep. 5 - Ganesh Anata-Chaturdasi
Sep. 6 - Praushtapadi Purnima (Full Moon)
Sep. 10 - Grandparents Day
Sep. 11 - Patriot's Day
Sep. 15 - National POW/MIA Soldiers Day
Sep. 16 - Indira Ekadashi
Sep. 19 - Darsha Amas / Sarva pitru Shradha (No Moon)
Sep. 19 - Mabon
Sep. 21 - Navaratri starts
Sep. 21 - Rosh Hashanah
Sep. 22 - Mohuram / Hizri - Islamic New Year 1439 starts
Sep. 29 - Navaratri ends
Sep. 30 - Dussera / Vijaya Dashami / Buddha Jayanti
Sep. 30 - Yom Kippur